Nasze stanowisko ws. porozumienia z 18 grudnia 2018 r.

Zawarte dzisiaj porozumienie, z oczywistych względów, nie jest dla nas satysfakcjonujące. Nasza organizacja związkowa na bieżąco szuka środków w budżecie, które mogą być przeznaczone dla pracowników sądów.

Wymienione w porozumieniu kwoty zostały wcześniej wynegocjowane przez naszą organizację związkową i były zapewnione dla pracowników sądów. Korespondencja w tej sprawie prowadzona z ministerstwem została opublikowana na naszej stronie i przesłana do wszystkich sądów.

Dzisiejsze spotkanie zostało zainicjowane przez związki, które powołały “Komitet Protestacyjny PPS” i przedstawiły postulat wzrostu płac zasadniczych o 1 tys. zł od roku 2019 – wobec faktu, że osiągnięcia “S” Pracowników Sądownictwa były dla tych związków niewystarczające.

W naszej ocenie dzisiejsze spotkanie doprowadziło jedynie do zmiany zasad rozdysponowania wcześniej wynegocjowanych środków na nagrody, które i tak miały trafić do pracowników.

W kwestii niesatysfakcjonującego wzrostu o 5% pragniemy zwrócić uwagę, że pierwotny zamiar rządu miał utrzymać dalsze zamrożenie płac w budżetówce. Negocjacje doprowadziły do odmrożenie płac w całej sferze budżetowej o 2,3%, a negocjacje prowadzone przez nas skończyły się kwotą 5% dla naszych grup zawodowych.

W zakresie obecnej sytuacji, która została spowodowana przez nieroztropne działania odsyłamy do „Komitetu Protestacyjnego PPS”.

Dalsze działania związane z poszukiwaniem środków w budżecie będą prowadzone przez nas nadal. Oczywiście nasza organizacja nie wyklucza również prowadzenia legalnych akcji protestacyjnych jeżeli okaże się to celowe.