NAGRODY – II transza

Dzisiaj odbyło się spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości z przedstawicielami trzech central związkowych (centrala NSZZ “Solidarność” – MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, centrala Forum Związków Zawodowych – Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Warszawie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych w zakresie dot. wyłącznie tej grupy zawodowej oraz centrala OPZZ – NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu) dotyczące II transzy nagród dla pracowników sądów.
W wyniku rozmów ustalono: II transza to kwota 2567,90 zł brutto naliczona na etat we wszystkich grupach zawodowych.
Sądy, które w okresie od stycznia do października wypłaciły nagrody/premie otrzymają odpowiednio pomniejszone środki o wydatkowane na ten cel kwoty.
Decyzje pracodawców w zakresie przyznawanych środków powinny być uzgadnianie ze stroną społeczną i następować z uwzględnieniem zasad i regulaminów premiowania i nagradzania w poszczególnych sądach.
Środki z II transzy powinny zostać uzgodnione ze stroną społeczną i wypłacone do Świąt Bożego Narodzenia.
Jak zawsze przypominamy, że uzgodnienia w poszczególnych sądach będą przeprowadzane zgodnie z ustawą o związkach zawodowych.
Jeżeli jeszcze w Twoim sądzie nie ma związku zawodowego, który może reprezentować pracowników – zapraszamy.