MS: SPOTKANIE TRZECH GRUP PRACOWNICZYCH

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa o godz. 14 spotyka się z kierownictwem resortu sprawiedliwości w celu omówienia spraw kuratorów sądowych, asystentów sędziów i specjalistów z opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych. W spotkaniu ze związkowcami, wśród których są reprezentanci tych grup pracowników ma uczestniczyć Łukasz Piebiak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.