Monitoring stresu zawodowego w sądach

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” skorzystało z zaproszenia Stowarzyszenia Zdrowa Praca i partnerów tego Stowarzyszenia.

W czasie spotkania „Iustitia” została poinformowana o projekcie „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutki zdrowotne”, jego celach i źródłach finansowania. Szczegóły o projekcie, podmiocie, który podjął się jego wykonania, a także partnerach projektu znajdują się na stronie www.temida.zdrowapraca.org.

Badanie ankietowe, które przewiduje projekt, ma na celu ustalenie poziomu stresu związanego z pracą w polskich sądach. Sprawdza, czy osoby związane z sądownictwem wykazują potrzebę zmiany sytuacji zawodowej, czy w miejscu pracy występuje ryzyko mobbingu. Dodatkowo badanie zdiagnozuje sposoby radzenia sobie ze stresem. Psychologowie związani z projektem podkreślają, że stres zawodowy niesie ryzyko dla zdrowia człowieka, przy czym najczęściej występującymi problemami są: dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, choroby układu krążenia, cukrzyca i depresja. Przeciążenie ilością i rodzajem pracy, brak wsparcia ze strony przełożonych i współpracowników, niesprawiedliwość organizacyjna (między innymi brak wynagrodzenia w postaci nie tylko pieniężnej, ale także prestiżu czy pochwały za wysiłek włożony w pracę), niejasne wymagania, niesprecyzowane kryteria awansu, zagrożenia zatrudnienia i inne ryzyka powodują stres zawodowy, a ten z kolei skutkuje chorobą.

Po anonimowym badaniu, które obejmie reprezentatywną grupę sędziów, asystentów, referendarzy, urzędników, pracowników i kuratorów, jego wyniki będą opracowane i podane do publicznej wiadomości w Polsce, w tym wysłane do KRS, Ministra Sprawiedliwości, dyrektorów sądów i za granicą. Powstanie „ biała księga” z monitoringu. Planowana jest także debata podmiotów zainteresowanych projektem z udziałem mediów. Badania staną się także podstawą wypracowania profilaktyki ochrony zdrowia osób zatrudnionych w sądach.

Zarząd SSP „Iustitia” apeluje do sędziów i innych grup zawodowych związanych z polskimi sądami, aby wzięły udział w badaniu ankietowym, którego formularz znajduje się na stronie www.temida.zdrowapraca.org. Wypełnienie ankiety zajmie od 45 minut do 3 godzin i przyczyni się do zmian w zakresie obciążenia pracą w sądach i zmniejszenia stresu związanego z zatrudnieniem.

artykuł (link)

Źródło: www.rp.pl