Minister Sprawiedliwości wesprze “odmrożenie” płac w sądach i prokuraturach (artykuł RP)

Minister sprawiedliwości będzie wspierał działania prowadzące do “odmrożenia” środków na wynagrodzenia dla pracowników sądów i prokuratur – poinformował we wtorek PAP resort sprawiedliwości. Na konieczność wzrostu tych płac wskazuje m.in. prokuratura.

“O tym, czy i w jakiej wysokości będą waloryzowane wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, decyzję podejmie Rada Ministrów, przyjmując założenia do projektu budżetu państwa na rok 2016” – zastrzegła rzeczniczka prasowa ministra sprawiedliwości Patrycja Loose. Zapewniła, że minister sprawiedliwości będzie wspierał działania na rzecz “odmrożenia” wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratur.

Temat wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratur w ostatnich tygodniach powrócił w dyskusji w związku z zaplanowaną na 1 lipca reformą spraw karnych. Ponadto w końcu kwietnia Trybunał Konstytucyjny umorzył z przyczyn formalnych pytania prawne sądów związane z kilkuletnim zamrożeniem waloryzacji wynagrodzeń tych grup zawodowych. W swym postanowieniu TK wskazał jednak, że brak takiej waloryzacji jest “zjawiskiem niepokojącym”. Trybunał zasygnalizował też Sejmowi konieczność uregulowania tych kwestii.

“Pogłębiający się spadek siły nabywczej wynagrodzeń może się bowiem przyczyniać do zniekształcenia mechanizmu naboru pracowników sądowych (tzw. negatywna selekcja), spadku ich wydajności, m.in. z powodu konieczności poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów, i motywacji” – napisał w swym postanowieniu TK.

“Należy odnotować, że wynagrodzenia pracowników sądów są całkowicie zamrożone od 2011 r., a w 2010 r. zostały zwaloryzowane w symboliczny sposób. Zważywszy, że w latach 2010-1013 występowało zjawisko inflacji, spowodowało to konsekwentne, coroczne zmniejszanie realnej wartości świadczeń wypłacanych tej kategorii osób” – wskazał TK w swej sygnalizacji.

W podjętej w zeszłym tygodniu uchwale stanowisko Trybunału podzieliła Krajowa Rada Prokuratury. “Należy wskazać na konieczność wzmocnienia kadry pracowników prokuratury także przez wzrost ich wynagrodzeń. Zmiany zasad procedury karnej nakładają nowe obowiązki na pracowników, których praca jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania prokuratury” – napisała Rada.

Wcześniej – w pierwszej połowie maja – stanowisko w tej sprawie zajął także prokurator generalny Andrzej Seremet, który zwrócił się do przewodniczących wszystkich klubów parlamentarnych o “podjęcie działań ustawodawczych, zmierzających do właściwego uregulowania kwestii waloryzacji wynagrodzeń pracowników prokuratury”. Szef prokuratury wyraził przekonanie, że wskazówki TK zostaną wzięte pod uwagę.

Loose przypomniała we wtorek, że Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018 zawiera zapis mówiący, iż “od 2016 r. założono stopniowe, w miarę poprawy sytuacji fiskalnej oraz w ramach limitu wydatków przewidzianego przez stabilizującą regułę wydatkową, zwiększenie funduszu wynagrodzeń państwowych jednostek budżetowych przy jednoczesnym zachowaniu aktualnie istniejących systemów indeksacji dla części pracowników sektora instytucji rządowych i samorządowych np. dla wynagrodzeń sędziów i prokuratorów”.

Jesienią zeszłego roku resort sprawiedliwości informował, że środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników sądów w 2015 r. będą zwiększone o 10 mln zł. Nie były to jednak zewnętrzne środki, tylko efekt wewnętrznego przesunięcia w ramach budżetu wymiaru sprawiedliwości.

Wówczas przedstawiciele związków zawodowych wskazywali, że średnia płaca zasadnicza wielu pracowników sądów wynosi 2 tys. zł brutto. Tymczasem – zdaniem związkowców – ciągle wzrasta zakres ich obowiązków również w związku z wprowadzaną informatyzacją wymiaru sprawiedliwości.

czytaj artykuł

Źródło: www.rp.pl