MANIFESTACJA: LIST OTWARTY DO PRACODAWCÓW

LIST OTWARTY DO PRACODAWCÓW

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa z siedzibą w Katowicach, przy uczestnictwie Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Warszawie i NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu
w dniu 5 marca 2019 r. organizują w Warszawie dużą manifestację związaną z tragiczną sytuacją pracowników sądów i prokuratury, warunkami pracy oraz wysokością wynagrodzeń.

Pracodawco !!!
Możesz zrobić wiele dobrego!

Wystarczy, że umożliwisz pracownikom chętnym do wyjazdu na manifestację skorzystanie w tym dniu z urlopu wypoczynkowego przy zapewnieniu koniecznej obsady kadrowej, szczególnie do obsługi interesantów i wyznaczonych wokand.

Pozwól tym, którzy zostaną na swoich stanowiskach pracy, na oplakatowanie sądu  i wywieszenie flag, aby mogli chociaż w taki sposób uczestniczyć w walce o poprawę kondycji wymiaru sprawiedliwości.

Jest bardzo źle! Około 95% pracowników sądów, z wyłączeniem sędziów, asesorów, referendarzy i kuratorów sądowych zarabia mniej niż 2 853,95 zł netto, w tym 20% otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze maksymalnie do kwoty 1 808,10 zł netto. I tak: asystenci sędziów, którzy są wykwalifikowanymi prawnikami, osiągają wynagrodzenie zasadnicze na poziomie pomiędzy 1 808,88 zł a 2 853,96 zł netto, natomiast kwoty wynagrodzenia zasadniczego 1 808,10 zł netto nie przekracza 14% urzędników sądowych oraz 90% innych pracowników tzw. obsługi.

W ciągu ostatnich 4 lat z sądów odeszło już kilkadziesiąt tysięcy doświadczonych pracowników, a na ich miejsce – zwłaszcza w dużych miastach – bardzo trudno znaleźć chętnych do pracy.

Te wszystkie problemy przekładają się na obciążenie pracą ponad siły, tych, którzy pozostali w sądach. Przeciążenie i frustracja wpływają bardzo niekorzystnie na warunki pracy i kondycję psychofizyczną pracowników. Jak wskazują badania około 70% z nas pracuje w warunkach sprzyjających powstawaniu mobbingu. Prawie 40% powinno leczyć się przynajmniej u dwóch specjalistów (badanie “Temida 2015” zostało zrealizowane w ramach projektu “Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych”). Oznacza to, że ogromnej ilości pracowników zagraża długotrwała niezdolność do pracy lub wręcz inwalidztwo.

Wiemy, że staracie się w ramach swoich uprawnień, aby sądy funkcjonowały normalnie pomimo braków etatowych i środków na podwyższanie wynagrodzeń, dlatego wiemy także, że możemy liczyć na Wasze wsparcie.

LIST DO PRACODAWCÓW