Podwyżki kuratorów: Pismo do Prezesa Rady Ministrów

Katowice, dnia: 01.10.2020

Szanowny Pan 
Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z uprzejmą prośbą o informację, na jakim etapie znajduje się realizacja Porozumienia z dnia 04.07.2019 roku zawartego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym a przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądownictwa i Prokuratury w zakresie dotyczącym wzrostu wynagrodzeń dla kuratorów zawodowych.

Organizacja związkowa wskazuje, że kuratorzy zawodowi są ostatnią grupą zawodową w wymiarze sprawiedliwości, która do tej pory nie doczekała się realizacji ww. porozumienia w przedmiocie wzrostu wynagrodzeń.

Mając świadomość procedur legislacyjnych związanych z finalnym wprowadzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich planowanych na koniec III kwartału br., a w szczególności oczekiwań tejże grupy zawodowej, organizacja związkowa wnosi o udzielenie odpowiedzi z podaniem dokładnego terminu wypłaty podwyższonych wynagrodzeń kuratorom zawodowym, na które zostały zaplanowane środki finansowe w ustawie budżetowej.

Przewodnicząca
Komisji Międzyzakładowej

Edyta Odyjas