Krajowy Sekretariat Transportowców pisze w naszej sprawie do premiera

– Z niepokojem obserwujemy narastający kryzys społeczny wśród pracowników sądów i prokuratury. Trwająca już od 7 maja akcja protestacyjna pod Ministerstwem Sprawiedliwości jest tego nader widocznym dowodem. Niskie wynagrodzenia, rażące kominy płacowe, nadmierne obciążenie pracą, braki etatowe, narastający stres oraz praca w warunkach sprzyjających powstawania mobbingu powodują wysoki poziom niezadowolenia pracowników, a w konsekwencji rezygnację z pracy i wzrastającą rotacją zatrudnienia w tych jednostkach. Problemy kadrowe w wymiarze sprawiedliwości powinny być wystarczającym sygnałem ostrzegawczym, że dotychczasowe działania nie są wystarczające – napisali do premiera Matusza Morawieckiego Transportowcy. – Panie Premierze, wnosimy o osobiste zaangażowanie się Pana Premiera w rozwiązanie trwającego sporu i zawarcia przez jego strony satysfakcjonującego porozumienia, kończącego tę napiętą sytuację.

List Krajowej Sekcji Transportowców do premiera Morawieckiego