Krajowa Sekcja Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków popiera protest

Krajowa Sekcja Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ “Solidarność” 18 maja 2019 r. poparła nasz protest i wyraziła dezaprobatę dla braku reakcji strony rządowej.

Link do dokumentu:  Krajowa Sekcja Muzeów i Ochrony Zabytków Kultury