Komunikat z 4.01.2018 r. ws. wynagrodzenia działaczy związkowych

KOMUNIKAT
z dnia 4 stycznia 2018 r.
ws. wynagrodzenia działaczy związkowych

Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa, w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami, dotyczącymi wynagradzania działaczy związkowych przedstawia, co następuje:

  1. Działacze związkowi MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa otrzymują wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym prawem.
  2. Organizacja związkowa zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 t.j., zm. Dz.U.2018.1608) korzysta z pracy 5 pracowników sądów, którzy są zwolnieni ze świadczenia pracy (tzw. etaty związkowe). Pracownicy ci otrzymują zgodnie z przepisami wynagrodzenia wypłacane przez swoje macierzyste sądy. W zakresie wynagrodzeń, zgodnie z przepisami, powinni oni być wynagradzani tak, jak gdyby świadczyli pracę. Część z nich jednak, na skutek stosowanych praktyk dyskryminacyjnych, ze względu na pełnioną funkcję związkową, nie otrzymuje niektórych składników wynagrodzeń. Podstawę zwolnienia ze świadczenia pracy i wynagradzania stanowi art. 31 przywołanej ustawy oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń (Dz.U.2018.2358).
  3. MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa nie wypłaca działaczom związkowych żadnych wynagrodzeń, ani nikogo nie zatrudnia.
  4. Dwóch działaczy MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa wchodzi w skład Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i z tego tytuły nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.
  5. Jeden z działaczy wchodzi w skład Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i z tego tytułu nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.
  6. Koordynatorzy i ich zastępcy działający w sądach, którzy nie są zwolnieni ze świadczenia pracy, nie otrzymują w związku ze swoją działalnością związkową żadnych wynagrodzeń.

Wszelkie odmienne informacje nie są zgodne z prawdą.

Katowice, dnia 4 stycznia 2018 r.