KOMUNIKAT SZTABU PROTESTACYJNEGO Z DNIA 5 LIPCA 2019 ROKU

Sztab Protestacyjny Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury w poniższym komunikacie składa podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w działanie MiaSteczka, przypomina podstawowe zapisy zawartego wczoraj porozumienia z MS ws. dodatkowych środków oraz wyjaśnia pokrótce inne kwestie związane z postulatami Sztabu.

KOMUNIKAT-MiaSteczka-z-dnia-5.07.2019r.-1.pdf