Kolejne spotkanie Zespołu pracującego nad nową ustawą 4 października

Dzisiaj pierwsze swoje spotkanie odbył Zespół do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury – powołany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2018 r. Spotkanie poświęcone było sprawom organizacyjnym. Przyjęcie regulaminu pracy zespołu, grup roboczych i pochylenie się nad harmonogramem podejmowanych zagadnień – to były podstawowe kwestie przewidziane na dzisiejszy dzień.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 4 października.