Jawność wynagrodzeń w sądach i prokuraturach – 19 postępowań administracyjnych

Ze skarg i odwołań MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wszczęte zostało 19 postępowań administracyjnych związanych z nieudostępnieniem informacji publicznej o wynagrodzeniach w sądach powszechnych. To niewielki odsetek, gdy zważy się, że wnioski skierowane zostały do wszystkich 378 sądów powszechnych i Prokuratury Krajowej (ok. 5%). Od pozostałych organów zobowiązanych do udostępnienia informacji odpowiedź została przesłana.

Jawność wynagrodzeń w sądach: Pensje pracowników sądowych są informacją publiczną – wyrok WSA

W 15 sprawach skierowano do wojewódzkich sądów administracyjnych, z czego w 10 sądy skargę uznały, zobowiązały prezesów do załatwienia wniosku i zasądziły zwrot kosztów postępowania. W 3 postępowaniach skarga na bezczynność została odrzucona ze względu na nieuzupełnienie jej braków (w związku z udostępnieniem w międzyczasie wnioskowanych informacji).

W 7 przypadkach wniesione zostały odwołania do II instancji (nadrzędnego sądu/organu) z czego w 2 przypadkach utrzymano w mocy decyzję organu I instancji, a w 2 przypadkach decyzję te utrzymano.

Z tych 19 przypadków W 3 sprawach skierowano skargę merytoryczną do WSA na decyzje organów zobowiązanych z czego w jednej sprawie WSA uchylił decyzje organów obu instancji (prezesa sądu rejonowego i prezesa sądu okręgowego).

W efekcie po podjęciu kroków prawnych 10 organów przekazało już wnioskowane informacje, w 9 przypadkach czekamy na dalsze rozpoznanie sprawy.

Bardziej szczegółowa informacja wraz z omówieniem spraw i rozstrzygnięć zostanie udostępniona po zakończeniu postępowań. W tym momencie możemy jedynie powiedzieć, że niekiedy jesteśmy zażenowani poziomem argumentacji sądów czy jednostek prokuratury. Informacje o wypłacanych ze środków publicznych wynagrodzeniach jest informacją publiczną i to nie powinno budzić wątpliwości organów, a wciąż udzielane są odpowiedzi, że to nie jest informacja publiczna. Sądy i prokuratury jako jednostki finansów publicznych, ale także organy stojące na straży przestrzegania prawa powinny działać transparentnie, a swoje decyzje uzasadniać szczególnie starannie. Przyznajemy, że otrzymywane pisma lub uzasadnienia decyzji wciąż budzą w nas zdumienie.

Informacje na bieżąco publikujemy na naszym profilu w serwisie społecznościowym Facebook. Jeżeli popierasz jawność funkcjonowania sądów i prokuratury okaż nam wsparcie przez polubienie naszego profilu

Polub nas klikając w poniższy baner: