Interwencja w MS ws. upałów

W dniu dzisiejszym Ministerstwa Sprawiedliwości otrzymało pismo ws. trudnych warunków pracy w sądach z uwagi na trwające upały oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia w tej sprawie złożone telefonicznie. Czekamy na interwencję. Z termometrem w ręku.

 

                                                                    Katowice, dnia 3 sierpnia 2018 r.

Nr – 1/3/08/18

Szanowny Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

                                                                       

Szanowny Panie Ministrze,

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa zwraca się z pilną prośbą o podjęcie interwencji w sprawie złego traktowania pracowników sądów przez pracodawców w związku z panującymi obecnie w całej Polsce upałami. Pomimo wystąpienia Głównego Inspektora Pracy oraz licznych naszych apeli i wystąpień dotyczących zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy i obniżenia temperatury w pokojach lub skrócenia czasu pracy z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, dostaliśmy w ostatnich dniach kilkadziesiąt zdjęć termometrów z polskich sądów, które wskazują na przekroczenie temperatury 30 stopni Celsjusza wewnątrz pomieszczeń. Zgłoszenia pracowników w tej sprawie pozostają często bez żadnej reakcji ze strony pracodawców. Zrozumiałe jest, że sądy są instytucjami publicznymi i muszą funkcjonować bez względu na uwarunkowania pogodowe, jednak ewentualne wprowadzenie zmian w harmonogramie pracy, umożliwiających pracownikom wcześniejsze opuszczenie miejsca pracy w tak wyjątkowych sytuacjach, nie powinno stanowić problemu. Poza prawnie uregulowanymi obowiązkami nałożonymi na pracodawców w okresie upałów takimi, jak zapewnienie schłodzonych napojów, bogatych w minerały czy dostarczenie pracownikom wentylatorów (przeciągi) lub klimatyzatorów przenośnych (hałas), można również zastosować szereg innych rozwiązań, wykonując obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający ochronę zdrowia pracownika. Jednym z takich rozwiązań jest skrócenie czasu pracy, przesunięcie godzin pracy lub – o ile to możliwe – udzielenie dodatkowych dni wolnych od pracy. Zastosowanie przesunięcia godzin pracy niejednokrotnie nie zdaje egzaminu w warunkach intensywnych i długotrwałych upałów, z jakimi aktualnie mamy do czynienia, ponieważ temperatura w pomieszczeniach już w godzinach rannych (8.00) przekracza 21 stopni Celsjusza (co powoduje problemy z koncentracją) i bardzo szybko rośnie, aby w okolicach godziny 13.00-14.00 przekroczyć próg 28-30 stopni Celsjusza (znaczący dyskomfort i spadek wydajności pracy,
a także zagrożenie zdrowia w niektórych przypadkach) czy wręcz osiągnąć wartości na poziomie
32 – 35 stopni Celsjusza. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której pracownicy sądów będą rozpoczynali pracę o godzinie 4.00 lub 5.00 rano, aby przepracować pełne 8 godzin w znośnych temperaturowo warunkach i tak odbiegających od komfortowych. Nie powinni również być obciążani odpracowywaniem skróconego czasu pracy, gdyż nie mają oni żadnego wpływu na warunki atmosferyczne i nie ponoszą za to winy.

Nie trzeba przypominać, że panujące obecnie w większości sądów w Polsce warunki pracy stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia pracowników (możliwe omdlenia, zawroty głowy, duszności i bóle w klatce piersiowej, zakrzepica – zwłaszcza u osób z niewydolnością układu sercowo-naczyniowego).

Zgodnie z informacjami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej temperatura w wielu regionach kraju będzie wzrastać powyżej 30 stopni nawet do soboty. Nadchodzący weekend przyniesie niewielkie ochłodzenie z temperaturą powietrza w okolicach 28 stopni Celsjusza, natomiast od przyszłego tygodnia powrócą upały.

Dlatego też, mając na uwadze dobro pracowników sądów, zwracamy się z prośbą jak na wstępie.

    Z wyrazami szacunku,

Edyta Odyjas

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa