Interpelacja poselska ws. bierności prokuratury gdy naruszane są prawa związków zawodowych

Do Ministra Sprawiedliwości wpłynęła interpelacja poselska poseł Barbary Chrobak (Kukiz’15) dotycząca ochrony uprawnień związków zawodowych przez organy ścigania.

W interpelacji zadano ministrowi pytania dotyczące tego, jak jednostki prokuratury załatwiają zawiadomienia o popełnieniu przestępstw, które utrudniają rozpoczynanie i prowadzenie działalności związkowej stypizowanych w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 t.j. z dnia 2015.11.16). Doświadczenia związków zawodowych wskazują, że postępowania takie kończone są odmową wszczęcia dochodzenia bądź decyzją o jego umorzeniu.

– Podkreślić należy, że przy bierności organów ścigania, organizacje związkowe – wyposażone w kompetencje określone ustawowo – są bezradne wobec pozaprawnych działań pracodawców – czytamy w wystąpieniu poseł Chrobak.

Nasza organizacja związkowa przekazała do biura poselskiego informacje o postępowaniach, które powszechne jednostki prokuratury prowadziły z jej zawiadomienia.

Przykładem przytoczonym przez panią poseł jest sytuacja w jednym z sądów objętych działalnością naszej organizacji, w którym dyrektor sądu nie uzgodniła zasad podziału środków na wynagrodzenia twierdząc, że wymogi prawne w tym zakresie wypełnia odbycie spotkania z pracownikami.

Postępowanie w tej sprawie prokuratura zakończyła skandalicznym, naszym zdaniem, postanowieniem o odmowie wszczęcia dochodzenia. O tej sprawie organizacja związkowa poinformowała już Ministra Sprawiedliwości. Wniesione zostało także zażalenie i wniosek o wyznaczenie przez Sąd Najwyższy do jego rozpoznania sądu z innej apelacji.

Link do interpelacji poselskiej