Informacje o spotkaniu w MS 13.12.2019 r.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie związków zawodowych z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości.

Spotkanie dotyczyło przede wszystkim dodatkowych środków na nagrody roczne.

Po rozliczeniu środków na wypłaty nagród dla pracowników sądów przeznaczona została kwota ok 68 mln. co w przeliczeniu na etat daje 1574 zł.
Kryteria mają uwzględniać fakt Pracy przez sześć miesięcy.  Do każdego sądu trafią środki w kwocie 1574 zł na etat. Po otrzymaniu formalnej decyzji oraz protokołu ze spotkania będziemy informować na bieżąco.