Informacja prasowa o organizatorach Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury

INFORMACJA PRASOWA
8 maja 2019 r. | środa | godz. 13:15
o organizatorach
namiotowego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury
Warszawa | Plac Na Rozdrożu

Trwająca od 7 maja akcja namiotowego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury współorganizowana jest przez następujące związki zawodowe: [1] Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, [2] Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, [3] Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, [4] Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, [5] Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi, [6] Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W związku z informacjami medialnymi informujemy, że do akcji nie przyłączył się KNSZZ „Ad Rem”, a także Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego i inne organizacje związkowe.

Kontakt dla prasy: Edyta Odyjas, tel. 792-409-067, edyta.odyjas@onet.pl

Adres wydarzenia na FB: www.facebook.com/events/370722400318052