I Spotkanie w ramach Okrągłego Stołu Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości

Konferencja dotycząca m.in. trudnej sytuacji płacowej pracowników sądów i prokuratury – 24 stycznia 2019 r., Sejm RP, godz. 12:00-14:30

Poniżej link do retransmisji i komunikatu z obrad

12:03 – Powitanie – Jacek Skała, Przewodniczący Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, moderator dyskusji

12:04 – Barbara ChrobakWiceprzewodnicząca Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Poseł (Kukiz’15)

12:14 – Marek Suskisekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów

12:22 – Agata Gałuszka – GórskaZ-ca Prokuratora Krajowego

12:28 – Robert KropiwnickiPoseł (PO)

12:34 – Marek Suski – polemika z posłem Kropiwnickim

12:38 – Ewa Tomaszewskaposeł (PiS),

12:42 – Michał Wójciksekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

12:44 – Justyna PrzybylskaPrzewodnicząca Prezydium Krajowego Zarządu KNSZZ „Ad Rem” zs. we Wrocławiu

12:48 – Dariusz KadulskiZ-ca Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zs. w Katowicach

12:56 – Elżbieta AleksandrowiczZ-ca Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości zs. w Poznaniu

13:04 – Artur DąbrowskiPrzewodniczący Zarządu NZZ Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego

13:11 – Michał WalczakPrzewodniczący NZZ Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi

13:13 – Iwona Nałęcz-IdzikowskaPrzewodnicząca Rady Krajowej ZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP zs. w Warszawie

13:19 – Dominik NiewirowskiPrzewodniczący ZZ Pracowników WSA w Warszawie

13:24 – Robert Kropiwnicki – o zmniejszeniu budżetu sądów administracyjnych i przeniesieniu środków na potrzeby Krajowej Rady Sądownictwa

13:26 – Agata Gałuszka – Górska – nt. danych o wynagrodzeniach pracowników prokuratury

13:29 – Jacek Skała – w odpowiedzi na pytanie posła Kropiwnickiego ws. danych o wynagrodzeniach pracowników prokuratury

13:30 – Łukasz Dąbroś – asystent posła Jerzego Meysztowicza (Nowoczesna) – nt. poprawki nr 65, która zakładała stworzenie rezerwy celowej na podniesienie wynagrodzeń dla pracowników administracji sądowe  w wys. 350 mln zł, która została odrzucona w głosowaniu w głosowaniu nr 87 na 76. posiedzeniu Sejmu

13:31 – Tomasz SalwaWiceprzewodniczący Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

13:33 – Marek Suski – odniesienie do wypowiedzi

13:45 – Jacek Skała

13:50 – Wypowiedzi posłów: Robert Kropiwnicki i Arkadiusz Myrcha (PO)

15:52 – Barbara Chrobak

13:55 – Michał Wójcik

14:26 – Barbara Chrobak – zakończenie posiedzenia.

OTWÓRZ RETRANSMISJĘ iTV Sejm

Komunikat z obrad Okrągłego Stołu Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości w dniu 24 stycznia 2019 roku

Komunikat na stronie ZZPiPP RP