DZIAŁACZE “SOLIDARNOŚCI” PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA ODWIEDZAJĄ POSŁÓW

Po wysłaniu przez MOZ NSZZ “S” PS do wszystkich posłów informacji o płacach w sądach, działacze MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa z całej Polski od kilku dni odwiedzają biura poselskie starając się osobiście zwrócić uwagę posłów na sytuację płacową osób zatrudnionych w sądach powszechnych (poza grupą sędziów i referendarzy). W czasie spotkań przekazują przygotowaną przez sądową „Solidarność”  analizę obrazującą zarobki pracowników sądu.

W rękach posłów niedługo spoczywał będzie los budżetu na rok 2018. To niezwykle ważne, aby wyjaśnić osobom podejmującym decyzje na najwyższym szczeblu, że sprawność postępowań, a także wdrażanie przygotowywanej reformy sądownictwa w znacznej mierze zależy i będzie zależeć od  nisko uposażonej (w większości) grupy asystentów sędziów, urzędników i pracowników obsługi.

Nie może zatem być tak, że rokrocznie (poza 2016 i 2017r) uposażenia tych pracowników są pomijane w budżecie Państwa.

ANALIZA SYTUACJI PŁACOWEJ PRACOWNIKÓW SĄDÓW (plik pdf)