Drugie bezpłatne seminarium pt. „Stres zawodowy w sądach powszechnych i jego skutki”

W dniu dzisiejszym w siedzibie Uczelni Łazarskiego odbywa się drugie bezpłatne seminarium pt. „Stres zawodowy w sądach powszechnych i jego skutki” – wydarzenie to adresowane jest do osób mających wpływ na warunki pracy w polskich sądach powszechnych – przede wszystkim do osób zarządzających sądami, ale także do pracowników kadr, służby bhp oraz działaczy związkowych i społecznych związanych z sądownictwem. Podstawowym celem tego wydarzenia jest przedstawienie wyników badania zrealizowanego w ramach projektu „Monitoring stresu w sądach….”. W ramach seminarium uczestnicy są zapoznani z oceną stresogenności pracy w sądownictwie powszechnym w Polsce, w kontekście skutków zdrowotnych tego zjawiska, w tym wpływu na zdolność do właściwego wykonywania obowiązków pracowniczych oraz wymagań prawnych stawianych pracodawcom w zakresie organizacji pracy i ochrony zdrowia pracujących.

Pierwsze seminarium odbyło się wdniu 22.10.2015 r. w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS.