CBA wobec zagrożeń korupcyjnych pracowników sądownictwa powszechnego

Zbliża się Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji, który obchodzimy każdego roku w dniu 9 grudnia – ten fakt zainspirował nas do przedstawienia aktualnej sytuacji pracowników sądownictwa w tym temacie.

W związku z tym, że niezmiernie ważna kwestia zagrożeń korupcyjnych była dotychczas zupełnie pomijana w dyskusji o sytuacji pracowników sądownictwa powszechnego – organizacja związkowa w dniu 20 czerwca 2014r. skierowała do Szefa CBA pana Pawła Wojtunika wniosek o zajęcie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne stanowiska w przedmiocie przyczyn zagrożeń korupcyjnych dla pracowników sądownictwa powszechnego, a także wskazania możliwości ich wyeliminowania i zapobiegania takim niebezpieczeństwom dla wskazanej grupy zawodowej. W załączeniu publikujemy przedmiotowy wniosek skierowany do Szefa CBA.
W dniu 4 grudnia 2014r. organizacja związkowa otrzymała odpowiedź Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej Gabinetu Szefa CBA pana Jacka Dobrzyńskiego, którą przedstawiamy w załączeniu.

Wierzymy, że zainicjowanie dyskusji w tym zakresie zwróci uwagę decydentów na problem zagrożeń korupcyjnych pracowników sądownictwa powszechnego.