CBA w ramach prewencji publikuje podręczniki, lecz porad prawnych nie udziela

Czy zorganizowane grupy przestępcze mogą próbować korumpować nisko opłacanych urzędników sądowych i omijając procedury konkursowe, instalować swoich ludzi w sądach przez agencje pracy tymczasowej? Związkowcy sygnalizują, że takie zagrożenie jest realne, podkreślając, że pracownicy ci mają dostęp do akt spraw sądowych czy pieczęci urzędowych.
NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa wskazuje na takie niebezpieczeństwo w piśmie do szefa CBA. Informuje, że może temu sprzyjać fatalna sytuacja finansowa osób zatrudnionych w sądach, których waloryzacja wynagrodzeń została wstrzymana od 2010 r. A to – zdaniem związkowców – oznacza nie tylko realny spadek płac o ok. 15 proc. Pauperyzacja ma też inną ciemną stronę. Obniża morale pracowników. Do tego w wielu sądach (np. apelacji warszawskiej) zatrudnia się pracowników nie na etaty, a przez agencje pracy tymczasowej. Nie obowiązuje ich wiele obostrzeń dotyczących zwykłych pracowników. Dlatego związkowcy proszą Pawła Wojtunika, szefa CBA, o zajęcie stanowiska w kwestii przyczyn zagrożeń korupcyjnych dla zatrudnionych w sądownictwie, a także wskazania możliwości ich wyeliminowania i zapobieganiu.

Artykuł (płatny)

źródło: gazetaprawna.pl