Budżet i wynagrodzenia na Radzie Dialogu Społecznego

W poniedziałek (22 października) o godz. 10:30 w Centrum Rady Dialogu Społecznego rozpocznie się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. W czasie posiedzenia zespołu problemowego poruszone zostaną m.in. kwestie związane z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 – przedstawiona zostanie informacja Ministra Finansów. Przeprowadzona ma zostać dyskusja w sprawie ewentualnego wypracowania projektu wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w zakresie tego projektu. Jedną z najważniejszych dla nas kwestii będzie przegląd systemów kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej

Sprawiedliwe wynagradzanie w opinii współczesnych pracowników

W dniach 18-19 października w Warszawie odbyła się międzynarodowa i interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Sprawiedliwe wynagradzanie w opinii współczesnych pracowników”. Konferencję zorganizował Uniwersytet Warszawski i Szkoła Główna Handlowa. W radzie programowej wydarzenia udział wzięli m.in. dr hab., prof. nadzw. UW Jacek Męcina, prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes ZUS, prof. dr hab. Marta Juchnowicz, Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich. W przedstawionych referatach kwestia sprawiedliwego i godziwego wynagrodzenia rozważana była w aspektach prawnych, komunikacyjnych, zarządczych i etycznych. W konferencji uczestniczyli też naukowcy z Litwy i Węgier. Zreferowane zostały także wyniki najnowszych badań dotyczących uznawania

Asystenci, specjaliści, kuratorzy – spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości

W poniedziałek 24 września 2018 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie reprezentantów asystentów sędziów, kuratorów i specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów – zrzeszonych w MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa z kierownictwem resortu. Ze strony związków uczestniczyli: Edyta Odyjas – przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej; kuratorów reprezentowały: Barbara Adamaszek – zastępca przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej, Danuta Jurczyk i Barbara Cieślak; asystentów reprezentowali: Kryspin Tomczak i Oliwia Oktawia Mazur, specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów reprezentowali: Bożena Zimna, Iwona Zbieg, Joanna Grodzicka-Waniewska, Dariusz Kozerski. Ze strony resortu uczestniczyli: Łukasz Piebiak

MS: SPOTKANIE TRZECH GRUP PRACOWNICZYCH

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa o godz. 14 spotyka się z kierownictwem resortu sprawiedliwości w celu omówienia spraw kuratorów sądowych, asystentów sędziów i specjalistów z opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych. W spotkaniu ze związkowcami, wśród których są reprezentanci tych grup pracowników ma uczestniczyć Łukasz Piebiak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.