Będziemy obecni dzisiaj na Komisji Finansów Publicznych

W środę, 15 listopada reprezentanci MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa i Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP uczestniczą w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

Komisja zajmie się dzisiaj rozpatrzeniem opinii Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) m.in. w zakresie części budżetowych 15 – Sądy Powszechne, 37 – Sprawiedliwości i 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury.