APELACJA SZCZECIŃSKA: Podział podwyżek

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z Dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Przedmiotem spotkania było ustalenie zasad podziału na poszczególne sądy apelacji szczecińskiej środków na zwiększenie wynagrodzeń asystentów sędziów, urzędników sądowych, specjalistów OZSS i innych pracowników sądów.

Ministerstwo Sprawiedliwości dokonało zwiększenia środków na wynagrodzenia w kwocie 80,57 zł na każdy etat miesięcznie. W apelacji szczecińskiej zwiększono środki na wynagrodzenia o kwotę 2.512.000 zł.

Ustalony sposób podziału środków na podwyżki przedstawia poniższa tabela:

W zakresie środków na podwyżki dla kuratorów zawodowych – w związku z tym, że wynagrodzenia regulowane są wielokrotnością stopy bazowej, decyzje o przekazaniu środków zostaną podjęte w terminie późniejszym, po podjęciu decyzji o przeznaczeniu ich na awanse zawodowe lub po otrzymaniu wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości.

W zakresie asystentów sędziów, mając na uwadze podział środków dla sądów charakteryzujących się najniższymi wynagrodzeniami minimalnymi ustalono, że:

– dla starszych asystentów w sądach, w których ich wynagrodzenia zasadnicze są poniżej kwoty 3.905 zł podwyżka wynosi 74 zł;

– dla asystentów (zatrudnionych na pełny etat) w sądach, w których  ich wynagrodzenie zasadnicze jest poniżej 3.700 podwyżka wynosi 80 zł;

– dla asystentów (zatrudnionych na ¾ etatu) w sądach, w których ich wynagrodzenia zasadnicze są poniżej 2.780 zł podwyżka wynosi 60 zł;

– dla asystentów (zatrudnionych na ½ etaty) w sądach, w których ich wynagrodzenia zasadnicze są poniże 1.901 zł podwyżka wynosi 40 zł.

Związki zawodowe wniosły o ujęcie w protokole, że podwyżką zostaną objęci asystenci po odbytym stażu.

Przypomniano obowiązek wynikający z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 t.j. z dnia 2015.11.16) uzgadniania w każdym z sądów zasad podziału środków na zwiększenie wynagrodzeń.