APELACJA RZESZOWSKA: Podział środków na podwyżki

Podpisaliśmy uzgodnienie dotyczące podziału środków na podwyżki w apelacji rzeszowskiej.

Ministerstwo Sprawiedliwości dokonało zwiększenia środków na wynagrodzenia w kwocie 80,57 zł na każdy etat miesięcznie. W apelacji rzeszowskiej zwiększono środki na wynagrodzenia o kwotę 1.784.000 zł.

Ustalony sposób podziału środków na podwyżki przedstawia poniższa tabela:

Wyliczeń dokonaliśmy samodzielnie w oparciu o przekazany nam stan etatowy. Możliwe są nieznaczne odchylenia związane z zaokrągleniami kwot.

Przypominamy o obowiązku wynikający z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 t.j. z dnia 2015.11.16) uzgadniania w każdym z sądów zasad podziału środków na zwiększenie wynagrodzeń.