APELACJA BIAŁOSTOCKA: Kolejne podpisane uzgodnienia

Podpisaliśmy uzgodnienie dotyczące podziału środków na podwyżki w apelacji białostockiej.

Ministerstwo Sprawiedliwości dokonało zwiększenia środków na wynagrodzenia w kwocie 80,57 zł na każdy etat miesięcznie. W apelacji białostockiej zwiększono środki na wynagrodzenia o kwotę 2.444.000 zł.

Ustalony sposób podziału środków na podwyżki przedstawia poniższa tabela:

Przypominamy o obowiązku wynikający z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 t.j. z dnia 2015.11.16) uzgadniania w każdym z sądów zasad podziału środków na zwiększenie wynagrodzeń.