Postanowiliśmy upublicznić część naszych działań, o których dotychczas wiedzieli tylko Koordynatorzy MOZ, ponieważ sprawa jest bardzo ważna i kontrowersyjna.

W zeszłym tygodniu złożyliśmy oficjalną skargę ws. postępowania dysponenta budżetowego drugiego stopnia w apelacji gdańskiej – obecnie czekamy na działania MS w tej kwestii. Na jednostkach niższego szczebla (objętych zasięgiem działania naszej organizacji), gdzie rozpoczęły się negocjacje ws. podziału środków przeznaczonych na podwyżki, będzie szczególnie pilnowane wydatkowanie środków tak, by ani jedna złotówka nie została przeznaczona na pokrycie istniejących braków finansowych. Natomiast w protokołach pojawi się obowiązkowo poniższy zapis:

Zgodnie w wytycznymi decydenta pierwszego stopnia (w nawiązaniu do spotkań w dniu 16 lutego 2016r. oraz w dniu 24 marca 2016r.), całość środków przydzielonych danej apelacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma zostać przeznaczona na faktyczne podwyższenie wynagrodzeń pracownikom sądów z ukierunkowaniem na niwelowanie dysproporcji płacowych. Przedmiotowe środki w żadnej części nie mogą być przeznaczone na pokrycie istniejących braków finansowych w środkach na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach apelacji.

Skarga z dnia 22.04.2016 na dyrektora SA w Gdańsku (Nr-2/22/04/2016.pdf