4 kwietnia: Manifestacje w całej Polsce

Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” w związku z brakiem realizacji przez rząd głównych postulatów Związku, informuje, że w dniu 4 kwietnia odbędą się manifestacje przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi.

Solidarność domaga się m.in.:

  • podwyżek w sferze finansów publicznych,
  • wzrost wynagrodzeń w 2019 roku dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów,
  • wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek tak, aby pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne, bez konieczności spełnienia kryterium wiekowego,
  • pełnego odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen energii oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostu cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych,
  • niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat,
  • urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie, chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem,
  • zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.

W każdym mieście wojewódzkim głos w sprawie pracowników sądów zabierać będą wyznaczeni koordynatorzy z naszej organizacji związkowej.

Przed urzędy wojewódzkie w dniu 4 kwietnia (czwartek) o godz. 15:00 zapraszamy również wszystkich pracowników sądów, a także prokuratury – przychodźcie sami i z rodzinami. Kto nie zdąży wyjść odpowiednio wcześniej, niech przyjdzie zaraz po pracy.

Nasze postulaty pozostają niezmienne. Pokażcie się, niech nasz głos także będzie wyraźnie słyszalny!

Zaznaczamy, że to jest dopiero wstęp do dalszych działań. Nie dawajmy o sobie zapomnieć!

W razie pytań kontaktujcie się z nami w prywatnych wiadomościach na FB.