WAŻNY KOMUNIKAT dla pracowników sądów i prokuratury!

29 lipca 2021 r. | czwartek | godzina 12.00 | 
Happening organizowany przez MOZ NSZZ „Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuraturyprzed budynkiem KPRM
Warszawa | Aleje Ujazdowskie 1/3 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SĄDÓW I PROKURATURY oraz INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH ! 

Wszystkie trzy centrale związkowe tj. NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ wspólne domagają się 12-procentowego wzrostu wynagrodzeń dla sfery budżetowej w 2022 r. Pracodawcy zrzeszeni w Radzie Dialogu Społecznego także domagają się od rządu zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników budżetówki, tym bardziej że projekt ustawy budżetowej na 2022 r. przewiduje podwyższenie płacy minimalnej do 3.000 zł brutto.   

Nie widząc dobrej woli przychylenia się do powyższego postulatu ZZ przez stronę rządową, Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury podjęła decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej w formie happeningu, na którą zaprasza WSZYSTKICH pracowników sądów i prokuratur.   

Happening to zapowiedź ewentualnej ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników wymiaru sprawiedliwości i całej sfery budżetowej. Chcemy dać wyraźny sygnał rządzącym, że odrzucenie postulatów central związkowych spotka się ze stanowczym, publicznym sprzeciwem naszego środowiska pracowniczego i setek tysięcy pozostałych pracowników budżetówki.