„Solidarność” Pracowników Sądownictwa chciałaby powitać w swoich szeregach Pracowników Prokuratury!

Jak wiecie, już od lat jesteśmy największą organizacją związkową działającą w Sądach. Uczestniczymy we wszystkich negocjacjach na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Przygotowanie merytoryczne to zawsze nasz priorytet. Wielokrotnie współpracowaliśmy z pracownikami Prokuratury i oferowaliśmy im wsparcie, dlatego też naturalną koleją rzeczy było przyjęcie ich w poczet naszych członków.

To dla Was, Pracownicy Prokuratury, zmieniamy także naszą nazwę: MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury. Od dziś wspólnie z 45 okręgami Prokuratury będziemy walczyć o lepsze warunki płacy i pracy. Niezmiernie cieszymy się, że do nas dołączyliście i dziękujemy Wam za zaufanie.

Chcielibyśmy poinformować, że obecnie tworzone są struktury okręgowe, a w najbliższych tygodniach utworzone zostaną władze poszczególnych okręgów.

To nie wszystko! Po działaniach organizacyjnych, pierwszą akcją związkową w Prokuraturze będzie przeprowadzenie badań dotyczących psychospołecznego obciążenia pracą i stresu zawodowego. Takie badanie TEMIDA 2015 przeprowadzaliśmy już we współpracy ze Stowarzyszeniem Zdrowa Praca w Sądach w 2015 r. Niestety, w tamtym okresie, dotychczas funkcjonujący związek zawodowy reprezentujący pracowników Prokuratury nie zdecydował się przystąpić do badania. Z naszego doświadczenie wynika, iż zdiagnozowanie problemów na jednostkach jest niezmiernie ważne i potrzebne. Dlatego też czujemy się zobowiązani do zaoferowania Wam takiej możliwości.

Jeżeli chciałbyś mieć realny wpływ na warunki w jakich pracujesz, zmienić otaczającą rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w życiu związkowym – przyłącz się do nas. Zapewnimy Ci zaplecze merytoryczne, cykliczne szkolenia i wsparcie doświadczonych działaczy.

Wszelkie informacje i pomoc możecie uzyskać pod nr telefonu:
Piotr – tel. kom. 692 656 545;
Dagmara – tel. kom. 519 160 492;
Edyta – tel. kom. 792 409 067.

O kolejnym działaniach związkowych będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem wyłonionych wśród Was działaczy.