Sędziowie SA Katowice zwracają uwagę na problemy nagłaśniane przez NSZZ “S” Pracowników Sądownictwa

1 grudnia Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach podjęło uchwałę, w której zwraca uwagę na, podnoszony aktualnie przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, problem wynagrodzeń pracowników wspomagających pion orzeczniczy.

UCHWAŁA NUMER 1 ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
Z DNIA 1 GRUDNIA 2017 ROKU

Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, nawiązując do uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z dnia 22 czerwca 2015 roku, zwraca uwagę na, podnoszony aktualnie przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, problem wynagrodzeń pracowników wspomagających pion orzeczniczy wymiaru sprawiedliwości (w tym urzędników, asystentów i kuratorów sądowych), które – w ocenie Zebrania Sędziów – od wielu lat nie spełniają postulatu godziwości, o jakim mowa w art. 13 Kodeksu pracy.
Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach zwraca się zatem do Ministra Sprawiedliwości o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów powszechnych na rok 2018, uwzględniającego konieczność uruchomienia ścieżek awansu zawodowego (blokowanych przez brak środków na wynagrodzenia) oraz pilną potrzebę podwyższenia wynagrodzeń wymienionych wcześniej grup pracowniczych, stosownie do rodzaju, ilości oraz jakości świadczonej przez nich pracy, a także kwalifikacji niezbędnych do jej wykonywania.