12. DB odpowiedź na pismo NSZZ Solidarność Pracowników sądów – podpis elektroniczny