Komisja Krajowa chce zwiększania wynagrodzeń pracowników sądów

„Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Konsekwentnie zwraca uwagę na konieczność zwiększenia wynagrodzeń w sądownictwie powszechnym. Dlatego negatywnie ocenia art. 6 ust. 1 pkt 1) projektu ustawy, którego efektem będzie brak wzrostu wynagrodzeń asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników w kolejnym roku” (z Decyzji Prezydium Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” nr 147/17 ws. opinii o projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018)

Dec_Prez_KK_nr_147_17-SOLIDARNOŚĆ.pdf