pismo DKO-VII.5006.79.2020 z 25.05.20 do wszystkich prezesów i dyrektorów sądów okregowych