Koleżanki i Koledzy z innych związków – brakowało nam Was…

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,  na początku listopada skierowaliśmy zaproszenie do Waszych Organizacji Związkowych do wspólnego wyrażenia w dniu 13 listopada 2017 roku sprzeciwu pracowników obydwu instytucji wobec planów „zamrożenia” przez rząd wynagrodzeń reprezentowanych przez nas grup zawodowych w 2018 roku, a także poparcia postulatów zwiększenia puli dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń pracowników. Zaprosiliśmy Was do zorganizowanej i w pełni sfinansowanej akcji, którą przygotowały MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.  Bardzo nam brakowało zaznaczenia Waszej obecności w Warszawie, choć wiemy, że poparliście lokalnie chęć solidaryzowania się z nami.  Zamiast

Będziemy obecni dzisiaj na Komisji Finansów Publicznych

W środę, 15 listopada reprezentanci MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa i Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP uczestniczą w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. Komisja zajmie się dzisiaj rozpatrzeniem opinii Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) m.in. w zakresie części budżetowych 15 – Sądy Powszechne, 37 – Sprawiedliwości i 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury.

Manifestacja pracowników sądów i prokuratury w mediach

Gazeta Wyborcza | Protest pracowników sądów i prokuratur w całym kraju. “Rząd zmusił nas do wyjścia na ulice” | O godz. 12 około tysiąca urzędników rozpoczęło protest pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Pod gmachem gra zespół rockowy. Wokalistka śpiewa m.in. “Nie wierzę politykom” Tilt albo intonuje przyśpiewki. – W Kancelarii Premiera na pewno nas słychać – zauważają dziennikarze związkowej “Gazety Sądowej”. Polskie Radio | Pracownicy sądów i prokuratury chcą wzrostu wynagrodzeń | „Wynagrodzenia pracowników sądów są zamrożone od 2008 roku, a z powodu niskich wynagrodzeń coraz większa liczba pracowników sądów rezygnuje z pracy