Podziękowanie za poprawkę do ustawy budżetowej

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa pragnie podziękować Pani Poseł Barbarze Chrobak (Kukiz ’15), Wiceprzewodniczącej Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP za złożenie poprawki do ustawy budżetowej na rok 2019, która może spowodować, większy niż planowano, wzrost wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury. Liczymy, że posłowie pochylą się z rozwagą nad zgłoszoną poprawką w obecnej sytuacji w sądach i prokuraturze.

[ASYSTENCI] “S” PS wnosi o wydanie rozporządzenia ws. starszych asystentów

Katowice, dnia 12 grudnia 2018 r. Nr – 8/12/12/2018 Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa w załączeniu przedstawia projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego starszych asystentów sędziów wraz z uzasadnieniem. Poza argumentami powołanymi w uzasadnieniu do projektu zamieszczonego w dalszej części pisma, złożona propozycja jest również niezwykle ważna i pilna z uwagi na planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników sądów o 5% w 2019 roku. W przypadku braku wprowadzenia postulowanych zmian, wiele osób zatrudnionych na stanowisku starszego asystenta sędziego

Stanowisko z dnia 13 grudnia 2018 r. ws. nowej ustawy

STANOWISKO KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie potrzeby stworzenia nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa, w odniesieniu do pojawiających się informacji podważających zasadność prac nad nową ustawą o pracownikach sądów i prokuratury pragnie zwrócić uwagę, że wynagrodzenia pracowników sądów powszechnych w obowiązującym stanie prawnym są ustalane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego. Rozporządzenie to zawiera załącznik, w którym wskazane są tzw. „widełki” wynagrodzenia zasadniczego pracowników. W systemie powszechnych źródeł prawa,