KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa

Przewodniczący Komisji
Radosław Gaj
Sąd Apelacyjny w Katowicach

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Bartosz Piasecki
Sąd Rejonowy w Częstochowie

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Dagmara Ogórowska
Sąd Rejonowy w Będzinie

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Sebastian Adamczyk
Sąd Apelacyjny w Katowicach