REGULAMIN FANPAGE (Facebook)

REGULAMIN

Jesteśmy organizacją związku zawodowego, która stoi m.in. na straży gwarantowanych przez Kodeks Pracy praw pracowników i przeciwstawia się wszelkiej dyskryminacji. Nie tolerujemy mowy nienawiści i będziemy konsekwentnie usuwać wszystkie treści o takim charakterze.

Nie tolerujemy łamania prawa – wszelkie aktywności niezgodne z obowiązującymi przepisami, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną, będziemy konsekwentnie usuwać, usunięte treści zabezpieczać, a jeśli sytuacja będzie tego wymagała – także zgłaszać odpowiednim organom.

Dbamy o poziom oraz formę komunikacji na naszym fanpage’u, dlatego nie akceptujemy wpisów, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe czy też naruszające normy dobrego wychowania. Tego typu wpisy będziemy konsekwentnie usuwać.

Nie tolerujemy trollowania, hejtowania i spamowania. Wpisy tego typu będą ignorowane lub usuwane, tak aby nie utrudniały korzystania z fanpage’a innym użytkownikom i nie zaburzały bieżącej komunikacji z marką.

Zachęcamy do zamieszczania wszelkich uwag na temat naszej firmy, także tych krytycznych. Sprzeciwiamy się jednak rozpowszechnianiu pomówień i kłamstw na nasz temat, uderzających w wizerunek i dobre imię marki oraz jej właściciela

Ochrona prywatności naszych fanów jest dla nas kluczowa. Nigdy nie prosimy o upublicznianie danych osobowych, takich jak numery pesel, numery dowodu osobistego czy numery kont osobistych. Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, rekomendujemy szczególną rozwagę przy upublicznianiu tego typu informacji. Zarówno własnych, jak i osób trzecich.

Nasz fanpage jest miejscem dyskusji i wymiany opinii. Prosimy o nie zamieszczanie w tym miejscu wpisów o charakterze reklamowym lub promocyjnym innych marek, firm i związków zawodowych. Każdy ma prawo tworzyć własne narzędzia docierania do odbiorców i z nich korzystać.

Nasz fanpage jest otwarty dla wszystkich. Dlatego też należy pamiętać, że zamieszczane tutaj wpisy będą dostępne dla wszystkich użytkowników. Prosimy zatem o podejmowanie rozważnych decyzji dotyczących upublicznianych tutaj treści. W trosce o dobro własne, osób najbliższych jak i wszystkich naszych fanów (np. ochrona przed treściami nieodpowiednimi do wieku naszych młodszych fanów).

Administratorzy fanpage’a zastrzegają sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu, jak również wszystkich innych treści, w przypadku których będą mieli zastrzeżenia co do zgodności z ogólnie przyjętymi normami i zasadami.

We wszystkich sprawach nieujętych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy zawarte w regulaminie serwisu Facebook.