OŚWIADCZENIE

Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa informuje, że nasza organizacja związkowa nie popierała i nie popiera wprowadzania systemów punktacji za pracę w żadnym z sądów

1 2 3 4 5 15